ADIYAMAN

VETERİNER HEKİMLERİ ODASI

YÖNETMELİKLER

1- VETERİNER HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

2- Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

3- Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme Ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği

4- Zoonozlar Ve Zoonotik Etkenler, İlgili Antimikrobiyal Direnç Ve Gıda Kaynaklı Salgınların İzlenmesi Yönetmeliği

5- Yurt İçinde Canlı Hayvan Ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6- Yurt İçinde Canlı Hayvan Ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik

7- Yemlerin Piyasaya Arzı Ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik

8- Yemlerin Resmî Kontrolü İçin Numune Alma Ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik

9- Yem Hijyeni Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10- Yem Hijyeni Yönetmeliği

11- Veteriner Tıbbi Ürünlerde Yapılacak Değişikliklerle İlgili Yönetmelik

12- Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13- Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik

14- Veteriner Hekim Muayenehane Ve Poliklinik Yönetmeliği

15- Veteriner Teşhis Ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği

16- Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

17- Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan Ve Ürünlere Dair Yönetmelik

18- Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

19- Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliği

20- Tazminatlı Hayvan Hastalıkları Ve Tazminat Oranlarına Dair Yönetmelik

21- Şap Hastalığının Kontrolüne İlişkin Yönetmelik

22- Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama Ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

23- Sperma, Ovum Ve Embriyo Üretim Merkezlerinin Kuruluş Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

24- Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili Ve İzlenmesi Yönetmeliği

25- Koyun Ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili Ve İzlenmesi Yönetmeliği

<< 12 >>