ADIYAMAN

VETERİNER HEKİMLERİ ODASI

ODA ÜYELİĞİ HAKKINDA YASAL BİLGİ

6343 sayılı yasanın 17. Maddesi gereğince;

Bir Veteriner Hekim Odası Mıntıkasında, meslek ve sanatını münhasıran serbest olarak icra eden Veteriner hekimler bir ay içinde, o il veya bölge Veteriner Hekim Odasına yazılmak ve üyelik görevini yerine getirmekle yükümlüdürler.

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanlar ve herhangi bir sebeple meslek ve sanatı ile uğraşmayanlardan isteyenler Veteriner Hekim Odasına üye olabilirler.

Özel kanunlarında meslek kuruluşlarına üye olamayacaklarına dair hüküm bulunanlar mesleki hak,yetki,sorumluluk ve disiplin bakımından bu kanun hükümlerine tabidirler.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kayıt yaptırmak isteyen meslektaşlarımızın diğer il ve bölge odalarına kayıtlı olmaması gerekmektedir.

4 adet renkli fotoğraf

Nüfus cüzdan sureti

İkametgah Belgesi ya da Vukuatlı Nüfus Cüzdanı Öreneği

Diploma ya da Çıkış Belgesi Fotokopisi (Noter Onaylı)

Üyelik Bilgi Formu

Kayıt Başvuru Formu / Dilekçe

Adli Sicil Belgesi

Kayıt Ücreti / Dekont

ZIRAAT BANKASI ADIYAMAN MERKEZ ŞUBESİ

ŞUBE KODU:184-ADIYAMAN HESAP NO:48570582 5001

IBANNO :TR030001000184485705825001

Giriş Aidatı: 150 TL

Yıllık Aidatı: 100 TL Yatırılacaktır!!!

VETERİNER HEKİM ANDI

Hekimlik mesleği üyeleri arasına katıldığım şu anda yaşamımı insanlık yoluna adayacağıma, Meslek sahibi olmamda bana emeği geçenlere saygı ve minnettarlığımı koruyacağıma , sanatımı doğrulukla yapacağıma ve mesleğimi onurlandıracağıma, Meslekdaşlarımla ve görevim gereği ilişki kuracağım diğer iş ve meslek sahipleri ile tam bir anlayışve işbirliği içinde çalışarak hayvan ve insan sağlığına hizmet edeceğime, Hayvan sahiplerinin duygu ve düşüncelerine saygı duyacağıma , insan yaşamına özen göstereceğime, Meslek sanatımın uygulanması sırasında öğreneceğim sırları açıklamayacağıma, Bilimsel yöntemlere uyarak tedavi ve araştırma yapacağıma , yararsız yöntemlerden kaçınacağıma, Hasta sahiplerinin ve görev götürdüğüm kişi ve kurumların politik , sosyal eğilimlerini ve dini inançlarını gözetmeksizin hizmet edeceğime şerefim üzerine söz verir , and içerim.