ADIYAMAN

VETERİNER HEKİMLERİ ODASI

    ADRES: Turgut Reis Mah. İstiklal Cad. Melisa Apartmanı 112 Sok. No:2/5 Merkez/ADIYAMAN

    Telefon: 0416 213 11 55

    Fax: 0416 213 11 55

    Başkan Telefon: 0532 425 09 79

    Email: adiyamanvetho@gmail.com